Nguyên tắc thẩm quyền tài phán phổ cập chỉ áp dụng đối với các loại tội phạm quốc tế.

Hỏi: Nguyên tắc thẩm quyền tài phán phổ cập chỉ áp dụng đối với các loại tội phạm quốc tế.

Đáp: Sai. Thẩm quyền tài phán phổ cập cho phép các quốc gia đều có thẩm quyền tài phán hình sự đối với các cá nhân phạm tội hình sự quốc tế, không phụ thuộc vào nơi xảy ra hành vi phạm tội, quốc tịch của kẻ phạm tội, quốc tich của nạn nhân…
Thẩm quyền tài phán phổ cập không chỉ áp dụng đối với các tội ác quốc tế mà cón áp dụng đối với một số tội phạm có tính chất quốc tế, điển hình là tội cướp biển. Ví dụ, theo Điều 105, Công ước Luật biển 1998: Mọi quốc gia ở biển cả, hay ở bất cư nơi nào khác không thuộc quyền tài phán của bất kỳ quốc gia nào, đều có thể bắt giữ một chiếc tàu hay phương tiện bay đã trở thành cướp biển, hoặc một chiếc tàu hay một phương tiện nay bị chiếm đoạt sau một hành động cướp biển và đang nằm trong tau bọn cướp biển, và đều có thể bắt giữ người và của cải ở trên con tàu hay phương tiện đó. Các tòa án của quốc gia đã tiến hành việc bắt đó có thể công bố các hình phạt cũng như các biện pháp áp dụng đối với chiếc tàu, phương tiện bay hay của cải, trừ những người lương thiện trong cuộc.

error: Content is protected !!