Nguyên tắc giải quyết xung đột pháp luật về ly hôn có yếu tố nước ngoài

Hỏi: Nguyên tắc giải quyết xung đột pháp luật về ly hôn có yếu tố nước ngoài?

Đáp: Thông thường, các nước áp dụng nguyên tắc luật quốc tịch của các bên đương sự, luật nơi cư trú, luạt của nước có tòa án hay áp dụng phối hợp các nguyên tắc trên.
Ở nước Pháp: việc ly hôn có yếu tố nước ngoài được giải quyết theo luật nơi cư trú chung của hai vợ chồng. Nếu hai vợ chồng không có nơi cư trú chung thì vấn đề ly hôn được giải quyết theo pháp luật của nước nơi cả hai vợ chồng mang quốc tịch, đồng thời cho phép áp dụng rỗng rãi các nguyên tắc bảo lưu trật tự công cộng.
Ở Đức: việc ly hôn được giải quyết theo luật quốc tịch của người chồng vào thời điểm xin kết hôn, nhưng tòa án Đức được phép chấp nhận dẫn chiếu ngược trở lại luật Đức và dẫn chiếu đến nước thứ ba. Việc ly hôn tiến hành trên lãnh thổ Đức có thể áp dụng luật nước ngoài nếu đáp ứng các điều kiện: các cơ sở cho phép ly hôn của pháp luật nước ngoài phải phù hợp với cơ sở điều kiện cho phép ly hôn của Luật Đức.
Ở Việt Nam: Theo quy định tại Điều 127 Luật Hôn nhân và gia đình, vấn đề lựa chọn pháp luật điều chỉnh quan hệ ly hôn có yếu tố nước ngoài được giải quyết như sau:
– Việc ly hôn giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài, giữa người nước ngoài thường trú tại Việt Nam được giải quyết theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.
– Trong trường hợp một bên là công dân Việt Nam không thường trú tại Việt Nam vào thời điểm yêu cầu ly hôn thì việc ly hôn được giải quyết theo pháp luật của nước nơi cư trú, thường trú của cả hai vợ chồng. Nếu họ không có nơi thường trú chung thì tiếp tục áp dụng theo quy định của pháp luật Việt Nam.
– Việc giải quyết tài sản là bất động sản ở nước ngoài khi ly hôn sẽ tuân theo quy định của nước nơi có bất động sản đó.
– Vấn đề ly hôn của công dân Việt Nam với người nước ngoài được giải quyết ở nước ngoài thì được công nhận tại Việt Nam.
– Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ủy kết hôn trái pháp luật, giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài.
– Tòa án nhân dân quận huyện thị xã thành phố thuộc tỉnh nơi cư trú của công dân Việt Nam giải quyết việc ly hôn giữa công dân Việt Nam cư trú ở biên giới với công dân nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới với Việt Nam và quy định khác của pháp luật Việt Nam.
– Giải quyết việc ly hôn con được điểm cao trong các hiệp định tương trợ tư pháp mà Việt Nam ký kết nước ngoài: vấn đề liên quan giữa nước ký kết trong nguyên tắc: Nếu hai vợ chồng có cùng quốc tịch của cả hai vợ chồng; điều hai vợ chồng khác quốc tịch thì cơ quan có thẩm quyền của nước ký kết nhận đơn xin ly hôn sẽ giải quyết theo pháp luật của nước đó.

error: Content is protected !!