Nghĩa vụ chứng minh tổn thất được quy định như thế nào?

Hỏi: Nghĩa vụ chứng minh tổn thất được quy định như thế nào?

Đáp: Căn cứ điều 304, luật thương mại 2005 quy định về nghĩa vụ chứng minh tổn thất như sau:
-Bên yêu cầu bồi thường thiệt hại phải chứng minh tổn thất, mức độ tổn thất do hành vi vi phạm gây ra và khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm.

error: Content is protected !!