Nghi thức kết hôn với người nước ngoài được quy định như thế nào?

Hỏi: Nghi thức kết hôn với người nước ngoài được quy định như thế nào?

Đáp: Việc kết hôn nếu được thực hiện ở Việt Nam thì phải được đăng ký và do cơ quan có thẩm quyền thực hiện theo nghi thức quy định của pháp luật Việt Nam. Đây chính là nghi thức dân sự, cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài là Ủy ban nhân dân tỉnh nơi thường trú của công dân Việt Nam. Trong trường hợp công dân Việt Nam không có hoặc chưa có hộ khẩu thường trú nhưng đã đăng ký tạm trú có thời hạn thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tạm trú có thời hạn của công dân Việt Nam thực hiện việc đăng ký kết hôn giữa người đó với người nước ngoài. Trong trường hợp người nước ngoài thường trú tại Việt Nam xin kết hôn với nhau thì Ủy ban nhân dân tỉnh nơi thường trú của một trong hai bên đương sự thực hiện việc đăng ký kết hôn.
Việc đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới với công dân nước láng giềng thường trú ở khu vực biên giới thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của của công dân Việt Nam ở khu vực biên giới thực hiện.
Nếu kết hôn ở nước ngoài thì cơ quan ngoại giao, lãnh sự Việt Nam tại nước tiếp nhận nơi cư trú của công dân Việt Nam thực hiện.
Trong các hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam với nước ngoài ghi nhận nguyên tắc chung là nghi thức kết hôn được xác định theo pháp luật của nước ký kết nơi tiến hành kết hôn. Tuy nhiên, cũng có những quy định bổ sung, chẳng hạn trong hiệp định giữa Việt Nam- Tiếp Khắc cũ tại Khản 1 Điều 18 quy định: “ việc kết hôn giữa công dân hai nước kí kết nhất thiết phải theo hình thức nhà nước mới có giá trị”.

error: Content is protected !!