Ngày xưa Ông, bà ngoại tôi mua 1 mảnh đất cho mẹ tôi, giờ mẹ tôi lại cho tôi. Nhưng hiện tại mảnh đất của tôi chỉ có giấy sang bán viết tay, rất lâu rồi. Giờ nhờ luật sư tư vấn giúp là giờ tôi muốn làm sổ đỏ được không? Nếu được thì tôi cần chuẩn bị những hồ sơ thủ tục như thế nào?

Hỏi: Ngày xưa Ông, bà ngoại tôi mua 1 mảnh đất cho mẹ tôi, giờ mẹ tôi lại cho tôi. Nhưng hiện tại mảnh đất của tôi chỉ có giấy sang bán viết tay, rất lâu rồi. Giờ nhờ luật sư tư vấn giúp là giờ tôi muốn làm sổ đỏ được không? Nếu được thì tôi cần chuẩn bị những hồ sơ thủ tục như thế nào?

Đáp: Căn cứ theo các thông tin bạn cung cấp, gia đình bạn chỉ có giấy sang bán viết tay là giấy tờ về quyền sử dụng đất. Theo những thông tin hiện có, có thể phân ra các trường hợp như sau:

* Nếu thuộc trường hợp giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo điểm d khoản 1 Điều 100 Luật đất đai 2013.
– Gia đình bạn có thể thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với trường hợp người sử dụng đất đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất. Gia đình bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ như sau:
Trong trường hợp này, bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm:
+ Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK quy định Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định về hồ sơ địa chính.
+ Giấy tờ sang bán viết tay được thực hiện trước ngày 15/10/1993 và giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc đất đã sử dụng trước ngày 15/10/1993
+ Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có);
Hồ sơ này bạn có thể gửi về Ủy ban nhân dân xã nơi có đất hoặc Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất nếu có hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện trường hợp không có Văn phòng đăng ký đất đai để thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất.

* Trường hợp, giấy sang bán viết tay của gia đình bạn không thuộc trường hợp trên
– Gia đình bạn vẫn có thể được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu thuộc trường hợp quy định tại Điều 101 Luật đất đai năm 2013:
+ Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà không có các giấy tờ về quyền sử dụng đất, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.
+ Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trong trường hợp này, bạn cần đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất để xin xác nhận. Sau khi có xác nhận thì mang văn bản xác nhận tới Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Văn phòng đăng ký đất đai để thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

error: Content is protected !!