“Ngân hàng tôi có nhận thế chấp tài sản của bên thứ 3 (ông X, bà Y) là quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở căn hộ số 516, tầng 5 tòa nhà X quận XX theo Hợp đồng thế chấp số 01. Hợp đồng thế chấp số 01 có công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm (Nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm là thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà). Nửa năm sau, căn hộ được cấp Giấy chứng nhận sở hữu cho ông X, bà Y (sổ hồng). Ngân hàng đã phải nộp lại Hợp đồng mua bán căn hộ bản chính cho bên xây chung cư để cầm lại sổ hồng. Tuy nhiên, thời điểm này bên thế chấp không phối hợp với ngân hàng ký hợp đồng thế chấp để đi đăng ký thế chấp cho sổ hồng. Vậy, Hợp đồng thế chấp số 01 có bị vô hiệu không? Ngân hàng đã có đủ căn cứ pháp lý để xử lý tài sản bảo đảm của bên thứ 3 không? Muốn đăng ký thế chấp vào bìa 4 của sổ hồng thì có phải ký Hợp đồng thế chấp mới không? “

Hỏi: Ngân hàng tôi có nhận thế chấp tài sản của bên thứ 3 (ông X, bà Y) là quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở căn hộ số 516, tầng 5 tòa nhà X quận XX theo Hợp đồng thế chấp số 01. Hợp đồng thế chấp số 01 có công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm (Nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm là thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà). Nửa năm sau, căn hộ được cấp Giấy chứng nhận sở hữu cho ông X, bà Y (sổ hồng). Ngân hàng đã phải nộp lại Hợp đồng mua bán căn hộ bản chính cho bên xây chung cư để cầm lại sổ hồng. Tuy nhiên, thời điểm này bên thế chấp không phối hợp với ngân hàng ký hợp đồng thế chấp để đi đăng ký thế chấp cho sổ hồng. Vậy, Hợp đồng thế chấp số 01 có bị vô hiệu không? Ngân hàng đã có đủ căn cứ pháp lý để xử lý tài sản bảo đảm của bên thứ 3 không? Muốn đăng ký thế chấp vào bìa 4 của sổ hồng thì có phải ký Hợp đồng thế chấp mới không?

Đáp: Theo quy định tại Điều 127 của Bộ luật Dân sự năm 2005 thì giao dịch dân sự vô hiệu khi “không có một trong các điều kiện được quy định tại Điều 122 của Bộ luật này”. Do đó, trường hợp Hợp đồng số 01 đáp ứng các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự quy định tại Điều 122 của Bộ luật Dân sự năm 2005 thì Hợp đồng số 01 vẫn có hiệu lực pháp luật.
Trường hợp có căn cứ xử lý tài sản bảo đảm quy định tại Điều 56 của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm thì việc xử lý tài sản thế chấp là quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai được thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 7 Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/6/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm.
Trường hợp Ngân hàng muốn đăng ký thế chấp tài sản là nhà ở và thể hiện nội dung đăng ký thế chấp nhà ở vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì các bên phải ký hợp đồng thế chấp mới.

error: Content is protected !!