“Nếu một người quan hệ với người chưa đủ 18 tuổi trong vòng 3 năm và còn đe dọa sẽ giết và tung hình, clip mà người đó quay lại lên mạng. Xin hỏi, mức phạt tù áp dụng cho người này là bao nhiêu năm? “

Hỏi: Nếu một người quan hệ với người chưa đủ 18 tuổi trong vòng 3 năm và còn đe dọa sẽ giết và tung hình, clip mà người đó quay lại lên mạng. Xin hỏi, mức phạt tù áp dụng cho người này là bao nhiêu năm?

Đáp; Do câu hỏi của bạn chưa rõ hành vi và các thông tin cần thiết, nên chúng tôi giả sử những trường hợp cụ thể sau để giải quyết tình huống
1. Đối với hành vi quan hệ với người chưa đủ 18 tuổi.
Theo quy định của BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2018, thì hành vi quan hệ với người dưới 18 tuổi, có thể phạm các tội phạm cụ thể sau:
– Tội hiếp dâm (Điều 141), nếu người này có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân (từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi) và hình phạt cao nhất dành cho người này là hình phạt tù chung thân, cụ thể Điều 141 BLHS năm 2015 quy định về tội hiếp dâm như sau:
“1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.
….
5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”
– Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi (Điều 142), nếu người này dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ; hoặc giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi. Hình phạt cao nhất dành cho người này là tử hình, cụ thể Điều 142 BLHS năm 2015 quy định về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi như sau:
“1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”
– Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (Điều 145), nếu người này đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (tự nguyện, được sự đồng ý của người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi). Hình phạt cao nhất dành cho người này là 15 năm tù, cụ thể Điều 145 quy định về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi như sau:
“1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 142 và Điều 144 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”
– Tội tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy (Điều 326), nếu người này có hành vi làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy hoặc hành vi khác truyền bá vật phẩm đồi trụy thuộc một trong các trường hợp sau đây: (i) Dữ liệu được số hóa có dung lượng từ 01 gigabyte (GB) đến dưới 05 gigabyte (GB); (ii) Ảnh có số lượng từ 100 ảnh đến dưới 200 ảnh; (iii) Sách in, báo in hoặc vật phẩm khác có số lượng từ 50 đơn vị đến dưới 100 đơn vị; (iv) Phổ biến cho từ 10 người đến 20 người; (v) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm và hình phạt cao nhất cho người này là 15 năm tù, cụ thể Điều 326 BLHS năm 2015 quy định về Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy như sau:
“1. Người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy hoặc hành vi khác truyền bá vật phẩm đồi trụy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

error: Content is protected !!