“Nếu đi nước ngoài thì phải làm lý lịch tư pháp và nếu không yêu cầu số lượng Phiếu lý lịch tư pháp muốn được cấp thì sở tư Pháp sẽ cấp mấy bản? “

Hỏi: Nếu đi nước ngoài thì phải làm lý lịch tư pháp và nếu không yêu cầu số lượng Phiếu lý lịch tư pháp muốn được cấp thì sở tư Pháp sẽ cấp mấy bản?

Đáp: Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 244/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, mức thu phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp thực hiện như sau: Phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp 200.000 đồng/lần/người; đối với sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ (gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ (hoặc chồng), con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi dưỡng liệt sỹ) phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp là 100.000 đồng/lần/người.
Trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp đề nghị cấp trên 02 Phiếu lý lịch tư pháp trong một lần yêu cầu, thì kể từ Phiếu thứ 3 trở đi tổ chức thu phí được thu thêm 5.000 đồng/Phiếu để bù đắp chi phí cần thiết cho việc in mẫu Phiếu lý lịch tư pháp.
Như vậy, trong trường hợp bạn yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp mà không ghi rõ số lượng Phiếu yêu cầu được cấp thì Sở Tư pháp sẽ cấp cho bạn 02 Phiếu.

error: Content is protected !!