“Năm 2015 tôi bị Tòa án kết án 21 tháng tù giam về tội che giấu tội phạm, trừ đi 16 tháng tạm giam. Đến tháng 10/2015 tôi đã chấp hành xong bản án, án phí nộp đầy đủ, không có hình phạt bổ sung gì khác.Tôi muốn hỏi với bản án 21 tháng tù giam của tôi thì thời gian án tích của tôi là bao nhiêu năm? Đến hết năm 2018 tôi có được xóa án tích theo dạng đương nhiên không hay phải đến cơ quan nào để làm thủ tục xóa án tích? “

Hỏi: Năm 2015 tôi bị Tòa án kết án 21 tháng tù giam về tội che giấu tội phạm, trừ đi 16 tháng tạm giam. Đến tháng 10/2015 tôi đã chấp hành xong bản án, án phí nộp đầy đủ, không có hình phạt bổ sung gì khác.Tôi muốn hỏi với bản án 21 tháng tù giam của tôi thì thời gian án tích của tôi là bao nhiêu năm? Đến hết năm 2018 tôi có được xóa án tích theo dạng đương nhiên không hay phải đến cơ quan nào để làm thủ tục xóa án tích?

Đáp: theo quy định tại Điều 70 Bộ luật Hình sự năm 2015 về “Đương nhiên được xóa án tích”: “1. Đương nhiên được xóa án tích được áp dụng đối với người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này khi họ đã chấp hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.
2. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:
a) 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;
b) 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;
c) 03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;
d) 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.
Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản này thì thời hạn đương nhiên được xóa án tích sẽ hết vào thời điểm người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.
3. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này.
4. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có trách nhiệm cập nhật thông tin về tình hình án tích của người bị kết án và khi có yêu cầu thì cấp phiếu lý lịch tư pháp xác nhận không có án tích, nếu có đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này.”
Đối chiếu với quy định trên, bạn bị kết án 21 tháng tù giam, đã chấp hành xong hình phạt chính, án phí, bản án không có hình phạt bổ sung, nếu từ tháng 10 năm 2015 đến nay bạn không thực hiện hành vi phạm tội mới thì thời hạn được tính để xóa án tích cho bạn là 2 năm kể từ tháng 10 năm 2015.
Trường hợp của bạn thuộc diện đương nhiên được xóa án tích, cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có trách nhiệm cập nhật thông tin về tình hình án tích của bạn, khi cần chứng minh mình đã được xóa án tích, bạn đến Sở Tư pháp nơi bạn có hộ khẩu thường trú, trong trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì đến Sở Tư pháp nơi tạm trú để yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

error: Content is protected !!