Năm 2012, được sự đồng ý của mẹ và anh chị em, tôi có xây ngôi nhà trên đất của gia đình. Sau đó đã sang tên phần đất đó cho người em út. Nay mẹ tôi mất và người em út đuổi tôi mà không bồi thường tiền tôi đã xây ngôi nhà đó. Xin cho tôi hỏi người em út làm vậy có đúng luật không? Tôi có thể kiện để đòi tiền không? Em út tôi là phó công an xã, Đảng viên và nhà xây không phép (lúc đó em út tôi đi ngoại giao với thanh tra xây dựng nên mới xây được).

Hỏi: Năm 2012, được sự đồng ý của mẹ và anh chị em, tôi có xây ngôi nhà trên đất của gia đình. Sau đó đã sang tên phần đất đó cho người em út. Nay mẹ tôi mất và người em út đuổi tôi mà không bồi thường tiền tôi đã xây ngôi nhà đó. Xin cho tôi hỏi người em út làm vậy có đúng luật không? Tôi có thể kiện để đòi tiền không? Em út tôi là phó công an xã, Đảng viên và nhà xây không phép (lúc đó em út tôi đi ngoại giao với thanh tra xây dựng nên mới xây được).

Đáp: Căn cứ theo các thông tin bạn cung cấp có thể thấy hiện tại chủ sở hữu đối với mảnh đất của gia đình bạn là em út của bạn do gia đình bạn đã đồng ý sang tên và chuyển quyền sở hữu mảnh đất này cho em của bạn. Vì vậy, về mặt pháp lý, em bạn (chủ sử dụng đất) có quyền không cho phép bạn tiếp tục được sử dụng mảnh đất này. Mặt khác, bạn vẫn có quyền khởi kiện để đòi lại phần tiền bạn bỏ ra để tạo lập tài sản trên đất (ngôi nhà) trong trường hợp bạn không được tiếp tục sử dụng mảnh đất này.
– Về việc khởi kiện, chúng tôi có một số ý kiến để bạn có thể tham khảo thêm:
Trong các thông tin bạn cung cấp chưa có thông tin đề cập đến việc đã ngôi nhà mà bạn xây đã được chuyển nhượng cho em bạn cùng với quyền sử dụng đất hay chưa. Việc chuyển nhượng này có thể kiểm tra thông qua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của em bạn, nếu trong đó có nội dung chứng nhận quyền sở hữu ngôi nhà trên mảnh đất là thuộc quyền của chủ sử dụng đất (em bạn) hay không? Trường hợp đã có xác nhận quyền sở hữu đối với tài sản (ngôi nhà) trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của em bạn thì khi đó, ngôi nhà này được xác định là tài sản đã thuộc sở hữu của em bạn. Vì vậy, trong trường hợp này bạn sẽ rất khó lấy lại chi phí xây dựng ngôi nhà, do thực tế ngôi nhà là tài sản của em bạn nên
ngoài việc chứng minh ngôi nhà là do bạn xây dựng, bạn còn phải chứng minh khi thực hiện chuyển giao quyền sở hữu ngôi nhà, em bạn có thỏa thuận sẽ đền bù chi phí xây dựng cho bạn trong trường hợp bạn không tiếp tục được sử dụng đất thì bạn mới có thể được bồi thường khoản tiền xây dựng.
Trường hợp, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của em bạn không xác định quyền sở hữu của em bạn với ngôi nhà thì khi đó, để được bồi thường chi phí xây dựng ngôi nhà, bạn chỉ cần chứng minh nguồn gốc ngôi nhà là do bạn xây dựng và chưa được em bạn thanh toán thì bạn sẽ được bồi thường chi phí xây dựng này.

error: Content is protected !!