“Năm 2000, gia đình tôi được cấp sổ đỏ đứng tên hộ gia đình. Thời điểm đó gia đình tôi gồm: bố, mẹ và tôi (con ruột). Hiện tại gia đình tôi đang làm thủ tục vay vốn ngân hàng, tài sản thế chấp là thửa đất tại sổ đỏ nêu trên. Tôi muốn biết những ai trong gia đình tôi phải ký vào Hợp đồng thế chấp? Ghi chú: hiện nay gia đình tôi có thêm: vợ tôi và 2 con của vợ chồng tôi. “

Hỏi: Năm 2000, gia đình tôi được cấp sổ đỏ đứng tên hộ gia đình. Thời điểm đó gia đình tôi gồm: bố, mẹ và tôi (con ruột).
Hiện tại gia đình tôi đang làm thủ tục vay vốn ngân hàng, tài sản thế chấp là thửa đất tại sổ đỏ nêu trên.
Tôi muốn biết những ai trong gia đình tôi phải ký vào Hợp đồng thế chấp? Ghi chú: hiện nay gia đình tôi có thêm: vợ tôi và 2 con của vợ chồng tôi.

ĐÁp: Theo khoản 29 Điều 3 Luật Đất đai 2013:
“Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất.”

Tức là, việc xác định thành viên hộ gia đình sử dụng đất căn cứ vào thời điểm hộ gia đình được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất, không căn cứ vào thời điểm gia đình bạn ký kết hợp đồng vay vốn, hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất.

Đối với trường hợp của bạn, hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất phải có chữ ký của thành viên hộ gia đình bao gồm bố bạn, mẹ bạn và bạn hoặc của người đại diện của hộ gia đình theo quy định của pháp luật.

error: Content is protected !!