“Năm 1993 tôi có bị tạm giữ (5 hay 7 ngày gì đó tôi không nhớ rõ) về hành vi mại dâm và bị cơ quan công an lăn tay và không bị xử lý phạt hành chính, không bị đưa ra truy tố, xét xử vì thời điểm đó tôi chưa đủ tuổi thành niên. Vậy cho tôi hỏi tôi có phải có 1 tiền sự hay không? Nếu có thì có phải xoá tiền sự hay không và xoá ở đâu? Nếu không xoá sau này con cháu đi học, đi làm có bị ảnh hưởng gì không? “

Hỏi: Năm 1993 tôi có bị tạm giữ (5 hay 7 ngày gì đó tôi không nhớ rõ) về hành vi mại dâm và bị cơ quan công an lăn tay và không bị xử lý phạt hành chính, không bị đưa ra truy tố, xét xử vì thời điểm đó tôi chưa đủ tuổi thành niên. Vậy cho tôi hỏi tôi có phải có 1 tiền sự hay không? Nếu có thì có phải xoá tiền sự hay không và xoá ở đâu? Nếu không xoá sau này con cháu đi học, đi làm có bị ảnh hưởng gì không?

Đáp: Người có tiền sự là người đã bị kỷ luật hành chính, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm nhưng chưa đến mức xử lý hình sự, mà chưa được xóa kỷ luật, chưa được xóa việc xử phạt hành chính.
Theo thông tin bạn cung cấp, năm 1993 bạn bị tạm giữ 5 hoặc 7 ngày vì có hành vi mại dâm, bị cơ quan Công an lăn tay nhưng không bị xử phạt hành chính, không bị đưa ra truy tố, xét xử vì bạn chưa đủ tuổi thành niên, đối chiếu với các thông tin nêu trên, bạn không bị coi là có tiền sự, vì vậy không phải đặt ra vấn đề xóa tiền sự.

error: Content is protected !!