“Mức độ vi phạm như thế nào mới bị xử lý theo luật hình sự đối với trường hợp người chưa vợ nhưng chung sống như vợ chồng với người phụ nữ đang có chồng? “

Hỏi: Mức độ vi phạm như thế nào mới bị xử lý theo luật hình sự đối với trường hợp người chưa vợ nhưng chung sống như vợ chồng với người phụ nữ đang có chồng?

Đáp; Khoản 1 Điều 147 Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định “Người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm”.
Căn cứ nội dung điều luật trên thì có thể thấy rằng hành vi kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đã có vợ, chồng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu hành vi đó gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm.
Theo quy định tại khoản 3.2, mục 3 Thông tư số 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC- VKSNDTC ngày 25/9/2001 về việc hướng dẫn áp dụng các quy định tại Chương XV “Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình” của Bộ luật Hình sự năm 1999 thì hậu quả nghiêm trọng được hiểu là: làm cho gia đình của một hoặc cả hai bên tan vỡ dẫn đến ly hôn, vợ hoặc chồng, con vì thế mà tự sát, v.v…

error: Content is protected !!