Mục đích duy nhất của hoạt động chuyển giao cá nhân đang chấp hành hình phạt tù là nhằm tiếp tục truy tố đối với cá nhân đó.

Hỏi: Mục đích duy nhất của hoạt động chuyển giao cá nhân đang chấp hành hình phạt tù là nhằm tiếp tục truy tố đối với cá nhân đó.

Đáp: Sai. Chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù là việc một quốc gia thực hiện chuyển giao người nước ngoài phạm tội đã bị toà án của quốc gia đó kết án và đang thi hành án về quốc gia mà người bị kết án và đang thi hành án về quốc gia mà người bị kết án là công dân hoặc một quốc gia khác đồng ý tiếp nhận để tiếp tục thi hành bản án.
Mục đích của việc chuyển giao cá nhân đang chấp hành hình phạt tù là tạo điều kiện cho phạm nhân được tiếp tục thi hành hình phạt trong môi trường thuận lợi hơn và có thể tái hòa nhập tốt hơn sau khi kết thúc việc chấp hành hình phạt. Vì vậy, các điều ước quốc tế liên quan đến chuyển giao người đang thi hành án phạt tù đều ghi nhận phải có sự đồng ý của phạm nhân và sự thỏa thuận giữa các quốc gia hữu quan.

error: Content is protected !!