Mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa là gì?

Hỏi: Mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa là gì?

Đáp: Căn cứ điều 63 , luật thương mại 2005 quy định về mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa như sau:
-Mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó các bên thỏa thuận thực hiện việc mua bán một lượng nhất định của một loại hàng hóa nhất định qua Sở giao dịch hàng hoá theo những tiêu chuẩn của Sở giao dịch hàng hoá với giá được thỏa thuận tại thời điểm giao kết hợp đồng và thời gian giao hàng được xác định tại một thời điểm trong tương lai.

error: Content is protected !!