Mọi tổ chức quốc tế đều là chủ thể của luật quốc tế.

Hỏi: 3. Mọi tổ chức quốc tế đều là chủ thể của luật quốc tế.

Đáp: Sai. Xét về thành viên, tổ chức quốc tế có hai loại: (i) Tổ chức quốc tế phi chính phủ (NGO), ví dụ như Tổ chức hòa bình xanh (Greabpeace), Tổ chức chữ thập đỏ quốc tế (ICRC), Tổ chức ân xá quốc tế (AIO)…Thành viên của NGO là các cá nhân, pháp nhân đến từ các quốc gia khác nhau; (ii) tổ chức quốc tế liên quốc gia hay còn gọi là liên chính phủ (IGO), ví dụ như Liên hợp quốc, ASEAN…Tổ chức quốc tế liên quốc gia là thực thể liên kết các quốc gia và các chủ thể khác của luật quốc tế, được thành lập và hoạt động trên cơ sở điều ước quốc tế, có cơ cấu tổ chức chặt chẽ và có quyền năng chu thể luật quốc tế riêng biệt so với các thành viên và các chủ thể khác. Chỉ tổ chức quốc tế liên chính phủ mới là chủ thể của luật quốc tế

error: Content is protected !!