Mối quan hệ giữa Luật Hành chính với Luật Hình sự

Hỏi:Mối quan hệ giữa Luật Hành chính với Luật Hình sự

Đáp: Luật hành chính có quan hệ chặt chẽ với luật hình sự, thể hiện ở chỗ:
Một là, hai ngành luật có nhiều chỗ “giao tiếp” với nhau, vì chúng đều quy định về VPPL và cách xử lý đối với chúng.
Hai là, ngành luật về hoạt động HCNN, luật hành chính quy định thẩm quyền các cơ quan điều tra hình sự và thi hành án hình sự như Công an và cơ quan khác thực hiện nhiệm vụ quản lý trại giam, trại cải tạo…

error: Content is protected !!