Mọi hành vi trái pháp luật quốc tế đều được thể hiện dưới hình thức hành động, trái với các nghĩa vụ pháp lý quốc tế của quốc gia.

Hỏi: Mọi hành vi trái pháp luật quốc tế đều được thể hiện dưới hình thức hành động, trái với các nghĩa vụ pháp lý quốc tế của quốc gia.

Đáp: Sai. Hành vi trái pháp luật quốc tế có thể được thực hiện dưới hình thức không hành động. Đây là trường hợp quốc gia không thực hiện những nghĩa vụ pháp lý quốc tế của mình trong trường hợp có liên quan. Ví dụ, năm 1979, Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Tehran (Iran) bị hàng trăm người biểu tình bao vây. Hồ sơ, tài liệu trong đó đã bị chiếm giữ và 50 nhân viên ngoaih giao, lãnh sự của Mỹ đã bị bắt làm con tin. Trong phán quyết của mình, ICJ đã tuyên bố rằng, theo quy định Công ước Viên 1961 (và cả Công ước Viên 1963), với tư cách là nước tiếp nhận đại diện, Iran phải thực hiện nghĩa vụ tiến hành những biện pháp cần thiết để đảm bảo việc bảo vệ cho Đại sứ quán, Lãnh sự quán Mỹ, các nhân viên trong đó, các hồ sơ, tài liệu, các phương tiện truyền thông và quyền tự do đi lại của các nhân viên ngoại giao, lãnh sự. Do đó, Tòa đã khẳng định việc Iran không tiến hành những biện pháp thích hợp để đảm bảo an toàn cho trụ sở Đại sứ quán, lãnh sự quán Mỹ, hồ sơ, tài liệu và các thành viên trong đó là sự vi phạm nghiêm trọng các quy định của luật ngoại giao, lãnh sự.

error: Content is protected !!