“Mẹ tôi và dượng tôi ở với nhau gần 10 năm nhưng không đăng ký kết hôn. Nay dượng tôi phản bội mẹ tôi, có vợ mới và muốn chia đôi số tài sản, trong đó tiền vốn là của tôi bỏ ra cho mẹ tôi làm ăn. Ông ta đòi làm đơn kiện nếu mẹ tôi không đồng ý chia đôi số tài sản hiện tại. Trường hợp này phải giải quyết như thế nào? (Số tiền tôi đưa mẹ làm ăn không có giấy tờ gì chứng minh cả) “

Hỏi: Mẹ tôi và dượng tôi ở với nhau gần 10 năm nhưng không đăng ký kết hôn. Nay dượng tôi phản bội mẹ tôi, có vợ mới và muốn chia đôi số tài sản, trong đó tiền vốn là của tôi bỏ ra cho mẹ tôi làm ăn. Ông ta đòi làm đơn kiện nếu mẹ tôi không đồng ý chia đôi số tài sản hiện tại. Trường hợp này phải giải quyết như thế nào? (Số tiền tôi đưa mẹ làm ăn không có giấy tờ gì chứng minh cả)

Đáp: Khoản 1 Điều 9 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định: “Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch.
Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý”.
Trường hợp bạn nêu, mẹ và dượng bạn sống chung nhưng không đăng ký kết hôn nên giữa mẹ và dượng bạn không tồn tại quan hệ hôn nhân. Cụ thể, theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật này thì nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng.
Quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng trong trường hợp này được giải quyết theo thỏa thuận giữa các bên. Nếu các bên không có thỏa thuận thì giải quyết theo quy định của Bộ luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan trên cơ sở bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con theo hướng tài sản riêng của ai thì vẫn thuộc quyền sở hữu của người đó. Tài sản do hai người cùng tạo lập mà không thể tự thỏa thuận việc chia như thế nào thì Tòa án sẽ xem xét dựa trên công sức đóng góp của mỗi bên.
Từ các quy định trên có thể thấy rằng việc dượng bạn yêu cầu chia đôi số tài sản là không có căn cứ. Tuy nhiên, mẹ bạn cần chuẩn bị những tài liệu, chứng cứ chứng minh về khoản tiền đã đưa vào kinh doanh để Tòa án xem xét, đánh giá đúng công sức đóng góp của mỗi bên khi giải quyết việc chia tài sản.

error: Content is protected !!