“Mẹ tôi có nhà tại Hà Nội, đã làm thủ tục đăng ký sang tên năm 2005. Nay mẹ tôi chết, tôi làm mất giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì thủ tục làm lại như thế nào? “

Hỏi: Mẹ tôi có nhà tại Hà Nội, đã làm thủ tục đăng ký sang tên năm 2005. Nay mẹ tôi chết, tôi làm mất giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì thủ tục làm lại như thế nào?

Đáp: Thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở do bị mất được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013. Cụ thể như sau:
– Bước 1: Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn.
– Bước 2: Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường hợp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người bị mất Giấy chứng nhận nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.
Bộ hồ sơ quy phải tuân theo quy định tại khoản 2 điều 10 thông tư 24/2014/TT-BTNMT, hồ sơ bao gồm:
Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK
Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời gian 15 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân; giấy tờ chứng minh đã đăng tin 03 lần trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc mất Giấy chứng nhận đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở ngoài thực hiện dự án đầu tư; trường hợp mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đó.
– Bước 3: Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất; lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 37 của Nghị định này ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.
Vì mẹ bạn đã mất nên không thể trực tiếp thực hiện thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở được. Gia đình bạn cần liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật đối với trường hợp cụ thể của gia đình mình. Những người thừa kế của mẹ bạn có thể lập văn bản thỏa thuận để cử một người đại diện thực hiện các thủ tục này.

error: Content is protected !!