“Mẹ tôi có nhà riêng từ khi chưa lấy bố tôi. Sau khi kết hôn, mẹ tôi bán căn nhà đó rồi lấy tiền mua một căn mới. Căn nhà mới do bố tôi đứng tên. Khi ly hôn, căn nhà đó có phải chia cho bố tôi không “

Hỏi: Mẹ tôi có nhà riêng từ khi chưa lấy bố tôi. Sau khi kết hôn, mẹ tôi bán căn nhà đó rồi lấy tiền mua một căn mới. Căn nhà mới do bố tôi đứng tên. Khi ly hôn, căn nhà đó có phải chia cho bố tôi không

Đáp; Để trả lời câu hỏi: căn nhà có phải chia cho bố bạn khi bố mẹ bạn ly hôn hay không thì cần cần phải xác định căn nhà đó là tài sản riêng của mẹ bạn hay tài sản chung của hai bố mẹ bạn.
Theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình 2014 thì tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung. Như bạn trình bày thì căn nhà được mua bằng tiền bán căn nhà riêng của mẹ bạn và không thấy đề cập đến việc bố mẹ bạn có thỏa thuận đây là tài sản chung. Tuy nhiên, việc mẹ bạn để bố bạn đứng tên chủ sở hữu căn nhà có thể hiểu rằng đây không còn là tài sản riêng của mẹ bạn mà trở thành tài sản chung của hai bố mẹ bạn.
Hơn nữa, Luật hôn nhân và gia đình 2014, tại Điều 33 quy định: khi ly hôn, nếu không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung. Do đó, nếu mẹ bạn không chứng minh được căn nhà đó là tài sản riêng của mình thì theo quy định của pháp luật, tài sản đó được coi là tài sản chung và khi ly hôn, bố bạn sẽ được nhận một phần tài sản từ khối tài sản chung đó.

error: Content is protected !!