Khuyến mại là gì? Các trường hợp thực hiện khuyến mại?

Hỏi: Khuyến mại là gì? Các trường hợp thực hiện khuyến mại?

Đáp: Căn cứ điều 88, luật thương mại 2005 quy định về khuyến mại như sau:
-Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định.
– Thương nhân thực hiện khuyến mại là thương nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây:
+ Thương nhân trực tiếp khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh;
+ Thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận với thương nhân đó.

error: Content is protected !!