Không đăng ký kết hôn mà có yêu cầu ly hôn thì toà án có giải quyết không?

Hỏi: Không đăng ký kết hôn mà có yêu cầu ly hôn thì toà án có giải quyết không?

Đáp: Theo quy định của Pháp luật về tố tụng dân sự, Tòa án thụ lý đơn yêu cầu ly hôn.
Trong trường hợp không đăng ký kết hôn mà có yêu cầu ly hôn thì Tòa án thụ lý và tuyên bố không công nhận quan hệ vợ chồng; nếu có yêu cầu về con và tài sản thì giải quyết theo quy định về quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con trong trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn và quy định về giải quyết quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn.

error: Content is protected !!