“Khi 7 tuổi tôi theo mẹ từ Hà Nội vào Vũng Tàu sinh sống. Tôi đăng ký tạm trú 1 năm nhưng sau đó không đăng ký lại và vẫn sống tại Vũng Tàu đến lúc 23 tuổi. Sau đó, tôi lên Sài Gòn làm việc và đăng ký tạm trú ở đây 3 năm. Tiếp đó tôi đến Bình Dương làm việc và đăng ký tạm trú ở đây. Nay tôi cần làm Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để lấy vợ nhưng không biết xác nhận ở đâu vì về Hà Nội thì Công an phường không xác nhận với lý do không quản lý được vì đã vắng mặt tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú 28 năm (do lúc đi mẹ tôi không đăng ký tạm vắng). Vậy tôi phải xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ở đâu? “

Hỏi: Khi 7 tuổi tôi theo mẹ từ Hà Nội vào Vũng Tàu sinh sống. Tôi đăng ký tạm trú 1 năm nhưng sau đó không đăng ký lại và vẫn sống tại Vũng Tàu đến lúc 23 tuổi. Sau đó, tôi lên Sài Gòn làm việc và đăng ký tạm trú ở đây 3 năm. Tiếp đó tôi đến Bình Dương làm việc và đăng ký tạm trú ở đây. Nay tôi cần làm Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để lấy vợ nhưng không biết xác nhận ở đâu vì về Hà Nội thì Công an phường không xác nhận với lý do không quản lý được vì đã vắng mặt tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú 28 năm (do lúc đi mẹ tôi không đăng ký tạm vắng). Vậy tôi phải xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ở đâu?

Đáp: Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch quy định: “Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú của công dân Việt Nam thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Giấy XNTTHN). Trường hợp công dân Việt Nam không có nơi thường trú, nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó đăng ký tạm trú cấp Giấy XNTTHN”. Do vậy, bạn muốn xin cấp Giấy XNTTHN thì bạn phải đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bạn đăng ký thường trú để làm thủ tục. Nếu bạn không có nơi đăng ký thường trú thì bạn có thể liên hệ với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bạn sinh sống và đăng ký tạm trú để làm thủ tục cấp Giấy XNTTHN.
Trường hợp bạn đã cư trú qua nhiều nơi khác nhau, thì bạn phải liên hệ với Ủy ban nhân dân xã/phường nơi bạn đã từng cư trú để xin cấp Giấy XNTTHN trong thời gian đó.

error: Content is protected !!