Khẳng định: Tội phạm và tình hình tội phạm là hai khái niệm đồng nhất với nhau

Hỏi: Khẳng định: Tội phạm và tình hình tội phạm là hai khái niệm đồng nhất với nhau?

Đáp:Nhận định sai. Theo quy định tại Điều 8 BLHS 2015, tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự. Tình hình tội phạm là toàn bộ thực trạng và diễn biến của tội phạm đã xảy ra và xác định trong phạm vi về không gian và thời gian. Do đó, hai khái niệm này không đồng nhất với nhau.

error: Content is protected !!