Khẳng định: Tất cả những người có quyền giải quyết vụ án hình sự đều là những người tiến hành tố tụng

Hỏi: Khẳng định: Tất cả những người có quyền giải quyết vụ án hình sự đều là những người tiến hành tố tụng?

Đáp: Khẳng định sai. Những người có quyền giải quyết vụ án hình sự bao gồm những người có thẩm quyền tiến hành tố tụng (gồm người tiến hành tố tụng và người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra). Theo đó, ngoài những người tiến hành tố tụng thì nhưng người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra cũng là những người có quyền giải quyết vụ án hình sự.

error: Content is protected !!