Khẳng định: Người bào chữa chỉ định có thể được áp dụng cho người chưa bị khởi tố

Hỏi: Khẳng định: Người bào chữa chỉ định có thể được áp dụng cho người chưa bị khởi tố?

Đáp: Khẳng định đúng. Theo quy định, trong trường hợp bắt, tạm giữ người thì người bào chữa tham gia tố tụng từ khi người bị bắt có mặt tại trụ sở của CQĐT, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra hoặc từ khi có quyết định tạm giữ (chưa bị khởi tố). Theo đó, người bào chữa có thể tham gia tố tụng trước giai đoạn khởi tố vụ án. Trong trường hợp người được bào chữa là người có nhược điểm về thể chất mà không thể tự bào chữa; người có nhược điểm về tâm thần hoặc người dưới 18 tuổi mà không mời người bào chữa thì cơ quan có thẩm quyền phải chỉ định người bào chữa cho họ, ngay cả trước khi bị khởi tố.

error: Content is protected !!