Khẳng định: Mọi hành vi cố ý tước bỏ tính mạng của người khác điều cấu thành Tội giết người

Hỏi: Khẳng định: Mọi hành vi cố ý tước bỏ tính mạng của người khác điều cấu thành Tội giết người?

Đáp: Khẳng định sai. Về mặt khách quan của Tội giết người: Có hành vi tước đoạt mạng sống của người khác thể hiện qua việc người phạm tội đã cố tình thực hiện các hành vi mà pháp luật không cho phép nhằm tước đoạt mạng sống người khác hoặc thể hiện qua việc người phạm tội đã không thực hiện nghĩa vụ phải làm để cứu giúp người khác nhằm giết người. Theo đó, chỉ những hành vi tước đoạt tính mạng của người khác một cách trái pháp luật mới cấu thành tội giết người theo quy định của BLHS 2015 sđ, bs 2017.

error: Content is protected !!