Khẳng định: Hành hung để tẩu thoát là tình tiết xác định tội phạm chuyển hóa thành cướp

Hỏi: Khẳng định: Hành hung để tẩu thoát là tình tiết xác định tội phạm chuyển hóa thành cướp?

Đáp: Khẳng định sai. Hành hung để tẩu thoát là tình tiết xác định tội phạm chuyển hóa thành cướp khi: Hành vi hành hung không chỉ nhằm mục đích trốn tránh sự bắt giữ mà còn nhằm cố giữ bằng được tài sản vừa chiếm đoạt và chứng minh mục đích giữ bằng được tài sản phải có cơ sở rõ ràng bằng hành vi khách quan cụ thể. Do vậy, không phải mọi trường hợp hành hung để tẩu thoát đều là tình tiết để xác định việc chuyển hóa tội phạm sang tội cướp.

error: Content is protected !!