Khẳng định: Chỉ có nam giới mới là chủ thể của tội hiếp dâm

Hỏi: Khẳng định: Chỉ có nam giới mới là chủ thể của tội hiếp dâm?

Đáp: Khẳng định sai. Chủ thể của tội hiếp dâm là bất cứ người nào đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Về mặt khách quan: quy định về “thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác” là hành vi của những người cùng giới tính hay khác giới tính sử dụng bộ phận sinh dục nam, bộ phận khác trên cơ thể (ví dụ: ngón tay, ngón chân, lưỡi…), dụng cụ tình dục xâm nhập vào bộ phận sinh dục nữ, miệng, hậu môn của người khác với bất kỳ mức độ xâm nhập nào. Theo đó, nữ giới cũng có thể là chủ thể của tội hiếp dâm. Trong trường hợp tội hiếp dâm có đồng phạm, nữ giới cũng có thể là chủ thể của tội hiếp dâm với vai trò là đồng phạm giúp sức. Vì vậy, không phải chỉ có nam giới mới là chủ thể của tội hiếp dâm, mà còn có thể là nữ giới.

error: Content is protected !!