Khẳng định: BLHS 2015 chỉ có hiệu lực đối với các hành vi phạm tội thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam

Hỏi: Khẳng định: BLHS 2015 chỉ có hiệu lực đối với các hành vi phạm tội thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam?

Đáp: Khẳng định sai. BLHS 2015 sđ,bs 2017 quy định hiệu lực với mọi hành vi phạm tội thực hiện trên lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam. Ngoài ra, BLHS Việt Nam còn được áp dụng đối với các hành vi phạm tội hoặc hậu quả của hành vi phạm tội xảy ra trên tàu bay, tàu biển mang quốc tịch Việt Nam hoặc tại vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam.

error: Content is protected !!