Khái niệm ” trật tự công cộng” và ” bảo lưu trật tự công cộng” trong tư pháp quốc tế?

Hỏi: Khái niệm ” trật tự công cộng” và ” bảo lưu trật tự công cộng” trong tư pháp quốc tế?

Đáp: – Trật tự công cộng dưới góc độ tư pháp quốc tế, có hai quan điểm khác nhau:
+ Trật tự công cộng bao gồm các nguyên tắc cơ bản của pháp luật nói chung và tư pháp quốc tế nói riêng
+ Trật tự công cộng bao gồm các nguyên tắc cơ bản của chế độ xã hội chủ nghĩa và của pháp luật một quốc gia.
+ Trong thực tiễn tư pháp quốc tế cơ quan nhà nước có thẩm quyền của một nước từ chối áp dụng pháp luật nước ngoài không phải vì bản chất của pháp luật nước ngoài trái với bản chất của pháp luật nước mình mà vì hậu quả của việc áp dụng đó gây bất lượi cho trật tự công cộng của quốc gia mình.
– Bảo lưu trật tự công cộng là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền của một quốc gia từ chối áp dụng pháp luật của nước khác để bảo vệ nhữung lợi ích của quốc gia mình.

error: Content is protected !!