Khái niệm hợp đồng trong tư pháp quốc tế

Hỏi: Khái niệm hợp đồng trong tư pháp quốc tế?

Đáp: Hợp đồng trong tư pháp quốc tế là hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài: các bên chủ thể kí kết hợp đồng có quốc tịch khác nhau; hợp đồng ký kết ở nước ngoài( nước các bện chủ thể không mang quốc tịch hoặc không có trụ sở)

error: Content is protected !!