Khai báo là quyền hay nghĩa vụ của người làm chứng của người làm chứng ?

Hỏi: Khai báo là quyền hay nghĩa vụ của người làm chứng của người làm chứng ?

Đáp: Điểm b Khoản 4 Điều 66 BLTTHS 2015 quy định về nghĩa vụ của người làm chứng: “Trình bày trung thực những tình tiết mà mình biết liên quan quan đến nguồn tin về tội phạm, về vụ án và lý do biết được những tình tiết đó”. Theo đó, khai báo là nghĩa vụ của người làm chứng. Trong trường hợp người làm chứng khai báo gian dối hoặc từ chối khai báo, trốn tránh việc khai báo mà không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của BLHS.

error: Content is protected !!