Hội chợ, triển lãm thương mại là gì?

Hỏi: Hội chợ, triển lãm thương mại là gì?

Đáp: Căn cứ điều 129, luật thương mại 2005 quy định về hội chợ, triển lãm thương mại như sau:
-Hội chợ, triển lãm thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại được thực hiện tập trung trong một thời gian và tại một địa điểm nhất định để thương nhân trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ nhằm mục đích thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, hợp đồng dịch vụ.

error: Content is protected !!