Hoạt động khám nghiệm hiện trường chỉ do CQĐT thực hiện.

Hỏi: Hoạt động khám nghiệm hiện trường chỉ do CQĐT thực hiện.

Đáp: Nhận định này sai, vì: Căn cứ vào Đa K1 Đ19 BLTTHS thì mặc dù bộ đội biên phòng không phải là cơ quan điều tra nhưng cũng có thẩm quyền tiến hành hoạt động khám nghiệm hiện trường. Do đó, không phải hoạt động khám nghiệm hiện trường chỉ do CQĐT thực hiện.

error: Content is protected !!