Hồ sơ đưa người bị kết án đến nơi chấp hành án phạt tù gồm những gì ?

Hỏi: Hồ sơ đưa người bị kết án đến nơi chấp hành án phạt tù gồm những gì ?

Đáp: Hồ sơ đưa người bị kết án đến nơi chấp hành án phạt tù gồm có: 1) Bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật; trường hợp xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm thì phải có bản án sơ thẩm kèm theo; 2) Quyết định thi hành án phạt tù; 3) Quyết định của cơ quan quản lý thi hành án hình sự đưa người chấp hành án phạt tù đến trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện; 4) Danh bản của người chấp hành án phạt tù; 5) Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng minh quốc tịch đối với người chấp hành án phạt tù là người nước ngoài; 6) Phiếu khám sức khỏe và tài liệu khác có liên quan đến sức khỏe của người chấp hành án phạt tù; 7) Bản nhận xét việc chấp hành nội quy của trại tạm giam, nhà tạm giữ đối với người bị tạm giam; 8) Tài liệu khác có liên quan.

error: Content is protected !!