Hiệp hội thương mại được quy định như thế nào trong luật thương mại 2005?

Hỏi: Hiệp hội thương mại được quy định như thế nào trong luật thương mại 2005?

Đáp: Căn cứ theo điều 9, luật thương mại 2005 quy định về hiệp hội thương mại như sau
– Hiệp hội thương mại được thành lập để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thương nhân, động viên thương nhân tham gia phát triển thương mại, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về thương mại.
– Hiệp hội thương mại được tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về hội.

error: Content is protected !!