“Hiện tại gia đình tôi có các tài sản như sau: 2 căn nhà (bố và mẹ cùng đứng tên chủ sở hữu); 1 căn nhà và 1 mảnh đất (chỉ có tên mẹ đứng tên chủ sở hữu). Tất cả tài sản đều có sau khi kết hôn, do bố mẹ làm mà có. Xin hỏi chúng tôi cần làm gì để các tài sản này trở thành tài sản riêng của mẹ tôi, thuộc toàn quyền sở hữu của mẹ tôi, không liên quan đến ba tôi, không bị mang ra chia khi ly hôn? “

Hỏi: Hiện tại gia đình tôi có các tài sản như sau: 2 căn nhà (bố và mẹ cùng đứng tên chủ sở hữu); 1 căn nhà và 1 mảnh đất (chỉ có tên mẹ đứng tên chủ sở hữu). Tất cả tài sản đều có sau khi kết hôn, do bố mẹ làm mà có. Xin hỏi chúng tôi cần làm gì để các tài sản này trở thành tài sản riêng của mẹ tôi, thuộc toàn quyền sở hữu của mẹ tôi, không liên quan đến ba tôi, không bị mang ra chia khi ly hôn?

Đáp: Đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi có một số ý kiến tư vấn như sau: Việc xác định đâu là tài sản chung của vợ chồng được quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình, theo đó: Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng thì phần tài sản được chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác. Phần tài sản còn lại không chia vẫn là tài sản chung của vợ chồng.; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung. Ngoài ra, trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.
Bên cạnh đó, việc mẹ bạn có đứng tên riêng trên một sổ đỏ chưa đủ căn cứ để xác định đây có phải là tài sản riêng của mẹ bạn, bởi theo quy định tại khoản 4 Điều 98 Luật đất đai năm 2013 quy định “Trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trừ trường hợp vợ và chồng có thỏa thuận ghi tên một người. Trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc chồng thì được cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng nếu có yêu cầu.”.
Theo những thông tin mà bạn cung cấp thì hai căn nhà đều là tài sản do bố mẹ bạn lao động mà có và được hình thành trong thời kỳ hôn nhân. Vì vậy, căn cứ theo quy định của pháp luật, các tài sản này sẽ được xác định đó là tài sản chung của vợ chồng. Để các tài sản trên trở thành tài sản riêng của mẹ bạn, thì bố và mẹ bạn cần có thỏa thuận về việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân trong đó xác định chia cho mẹ bạn các tài sản này. Thỏa thuận về việc chia tài sản chung này phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật. Khi đó, các tài sản này sẽ được xác định là tài sản riêng của mẹ bạn. Lưu ý, việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
+ Ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của gia đình; quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;
+ Nhằm trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ sau đây: Nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng; Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại; Nghĩa vụ thanh toán khi bị Tòa án tuyên bố phá sản; Nghĩa vụ trả nợ cho cá nhân, tổ chức; Nghĩa vụ nộp thuế hoặc nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước; Nghĩa vụ khác về tài sản theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

error: Content is protected !!