Hiến pháp là đạo luật bảo vệ các quyền cơ bản của con người

Hỏi: Hiến pháp là đạo luật bảo vệ các quyền cơ bản của con người

Đáp: Hiến pháp là đạo luật bảo vệ các quyền cơ bản của con người bởi:
(i) Một trong những chức năng cơ bản của hiến pháp là bảo vệ các quyền con người, quyền công dân.
Thông qua Hiến pháp, người dân xác định những quyền gì của mình mà Nhà nước phải tôn trọng và đảm bảo thực hiện, cùng những cách thức để bảo đảm thực thi những quyền đó.
(ii) Với tính chất là văn bản pháp lý có hiệu lực tối cao, hiến pháp là bức tường chắn quan trọng nhất để ngăn ngừa những hành vi lạm dụng, xâm phạm quyền con người, quyền công dân, cũng như là nguồn tham chiếu đầu tiên mà người dân thường nghĩ đến khi các quyền của mình bị vi phạm.
(iii) Hiệu lực bảo vệ quyền con người, quyền công dân của Hiến pháp còn được phát huy thông qua hệ thống chế quyền bảo vệ, cụ thể như thông qua hệ thống tòa án tư pháp, các cơ quan nhân quyền quốc gia, cơ quan thanh tra Quốc hội hay Tòa án hiến pháp.

error: Content is protected !!