Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là gì?

Hỏi: Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là gì?

Đáp:

Căn cứ điều 93 , luật thương mại 2005 quy định về hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại như sau:
– Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là hàng hóa, dịch vụ được thương nhân sử dụng các hình thức khuyến mại để xúc tiến việc bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ đó.
– Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại phải là hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh hợp pháp.

error: Content is protected !!