“Hai vợ chồng tôi đứng tên chung trên sổ đỏ. Giờ tôi muốn nó thuộc tài sản riêng (vì cha mẹ tôi cho tiền mua) của tôi, thì tôi cần phải chuyển tên trên sổ đỏ thành một mình tôi và làm bản thỏa thuận chia tài sản chung hay chỉ cần làm bản thỏa thuận chia tài sản chung. “

Hỏi: Hai vợ chồng tôi đứng tên chung trên sổ đỏ. Giờ tôi muốn nó thuộc tài sản riêng (vì cha mẹ tôi cho tiền mua) của tôi, thì tôi cần phải chuyển tên trên sổ đỏ thành một mình tôi và làm bản thỏa thuận chia tài sản chung hay chỉ cần làm bản thỏa thuận chia tài sản chung.

ĐÁp: Trước hết, vợ, chồng anh/chị cần phải tiến hành thỏa thuận chia tài sản chung, trong đó có quyền sử dụng đất như anh/chị đã trình bày. Nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết. Việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại Điều 38 Luật Hôn nhân và gia đình 2014.
Căn cứ khoản 3 Điều 12 Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014: Trong trường hợp tài sản chung được chia trong thời kỳ hôn nhân mà trong giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi tên cả vợ và chồng thì bên được chia phần tài sản bằng hiện vật có quyền yêu cầu cơ quan đăng ký tài sản cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên cơ sở văn bản thỏa thuận của vợ chồng hoặc quyết định của Tòa án về chia tài sản chung.
Như vậy, sau khi có văn bản thỏa thuận chia tài sản chung theo đúng quy định của pháp luật hoặc quyết định chia tài sản chung của Tòa án, anh/chị có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó chỉ ghi tên vợ hoặc chồng.

error: Content is protected !!