Giải quyết xung đột pháp luật về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài theo pháp luật nước ngoài

Hỏi: Giải quyết xung đột pháp luật về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài theo pháp luật nước ngoài

Đáp: Để giải quyết xung đột pháp luật về vấn đề này, đa số các quốc gia áp dụng nguyên tắc luật nhân thân của người nuôi hoặc của con nuôi.
Ở Pháp: Áp dụng luật quốc tịch của con nuôi
Ở Đức: Việc nuôi con nuôi được điều chỉnh theo pháp luật của nước mà người nuôi và con nuôi là công dân vào thời điểm nuôi con nuôi.
Ở Anh: Khi người nuôi thường trú ở Anh hoặc cả người nuôi và con nuôi thường trú ở Anh thì áp dụng luật của nước Anh để giải quyết.
Ở các nước Đông Âu: vấn đề nuôi con nuôi được giải quyết theo pháp luật của nước mà người nuôi mang quốc tịch. Trong trường hợp người nuôi là hai vợ chồng có quốc tịch khác nhau thì việc nuôi con nuôi phải tuân thủ quốc tịch của cả hai bên vợ chồng người nuôi. Vấn đề cần dựa trên sự đồng ý của đứa trẻ hoặc của những người như bố mẹ người đỡ đầu.. đa số các quốc gia này dựa trên cơ sở pháp luật của nưucos mà đứa trẻ mang quốc tịch.

error: Content is protected !!