“Gia đình tôi có 3 người con trai. Cả 3 người đều đã lập gia đình (con cả đã lập gia đình năm 1988, con thứ đã lập gia đình năm 1995, con út đã lập gia đình năm 1999). Khi người con trai cả lập gia đình (tính đến nay đã 30 năm ), bố mẹ tôi đã chia cho mỗi người con trai 1 miếng đất ( cả 3 miếng đất đều nằm trên cùng 1 khu đất ). Bố mẹ tôi chỉ nói miệng thôi chứ chưa tách sổ đất thành 3 sổ cho 3 người con trai. Cả 3 người đều đã ở riêng và tự làm nhà riêng (trên phần đất được chia) ngay sau khi kết hôn. Bố tôi đã mất năm 2000, mẹ tôi năm nay 85 tuổi, mẹ tôi bị mù đã 5 năm rồi. Hiện nay có 1 dự án đường đi qua khu đất của gia đình tôi, toàn bộ 3 ngôi nhà của 3 người con trai đều phải giải toả. Xin hỏi 3 người con trai có được tính là 3 hộ gia đình hay chỉ là 1 hộ gia đình cùng với mẹ tôi? “

Hỏi: Gia đình tôi có 3 người con trai. Cả 3 người đều đã lập gia đình (con cả đã lập gia đình năm 1988, con thứ đã lập gia đình năm 1995, con út đã lập gia đình năm 1999). Khi người con trai cả lập gia đình (tính đến nay đã 30 năm ), bố mẹ tôi đã chia cho mỗi người con trai 1 miếng đất ( cả 3 miếng đất đều nằm trên cùng 1 khu đất ). Bố mẹ tôi chỉ nói miệng thôi chứ chưa tách sổ đất thành 3 sổ cho 3 người con trai. Cả 3 người đều đã ở riêng và tự làm nhà riêng (trên phần đất được chia) ngay sau khi kết hôn. Bố tôi đã mất năm 2000, mẹ tôi năm nay 85 tuổi, mẹ tôi bị mù đã 5 năm rồi. Hiện nay có 1 dự án đường đi qua khu đất của gia đình tôi, toàn bộ 3 ngôi nhà của 3 người con trai đều phải giải toả. Xin hỏi 3 người con trai có được tính là 3 hộ gia đình hay chỉ là 1 hộ gia đình cùng với mẹ tôi?

Đáp: Theo các thông tin bạn cung cấp có thể thấy mảnh đất mà gia đình bạn đang sinh sống vẫn thuộc quyền sở hữu của bố mẹ bạn, do bố mẹ bạn chưa thựa hiện việc tách sổ đỏ để chuyển quyền sở hữu cho 03 anh em bạn. Tuy nhiên, do bố bạn đã mất năm 2000 nên ba anh em bạn có thể yêu cầu chia thừa kế phần tài sản (bao gồm quyền sử dụng đất nêu trên) thuộc sở hữu của bố bạn cho anh em bạn. Trên cơ sở đó, bạn thực hiện các trình tự, thủ tục đối với phần diện tích thuộc phần thừa kế của mình. Theo đó, khi thực hiện xong thủ tục này, phần diện tích này sẽ bao gồm 04 phần diện tích bao gồm diện tích thuộc quyền sở hữu của mẹ bạn và ba anh em bạn.
Đối với việc đánh giá hộ gia đình sẽ căn cứ vào sổ hộ khẩu để làm căn cứ để xác định.

error: Content is protected !!