“Em và chồng sắp cưới của em cùng đăng ký thường trú tại Nghệ An, hiện tại bọn em làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy, bọn em muốn đăng ký kết hôn ở Thành phố Hồ Chí Minh có được không? “

Hỏi: Em và chồng sắp cưới của em cùng đăng ký thường trú tại Nghệ An, hiện tại bọn em làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy, bọn em muốn đăng ký kết hôn ở Thành phố Hồ Chí Minh có được không?

Đáp: Theo khoản 4 Điều 5 Luật Hộ tịch năm 2014 thì: “Cá nhân có thể được đăng ký hộ tịch tại cơ quan đăng ký hộ tịch nơi thường trú, tạm trú hoặc nơi đang sinh sống. Trường hợp cá nhân không đăng ký tại nơi thường trú thì Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Cơ quan đại diện nơi đã đăng ký hộ tịch cho cá nhân có trách nhiệm thông báo việc đăng ký hộ tịch đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cá nhân đó thường trú”.
Mặt khác, về thẩm quyền đăng ký kết hôn, tại khoản 1 Điều 17 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định: “Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của một trong hai bên nam, nữ thực hiện đăng ký kết hôn”.
Theo khoản 1 Điều 10 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch thì: “Trường hợp đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà người yêu cầu đăng ký kết hôn không thường trú tại xã, phường, thị trấn nơi đăng ký kết hôn thì phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền cấp theo quy định tại các Điều 21, 22 và 23 của Nghị định này”.
Như vậy, căn cứ vào các quy định trên, các bên nam, nữ có thể yêu cầu thực hiện đăng ký kết hôn tại cơ quan đăng ký hộ tịch nơi thường trú hoặc nơi tạm trú của một trong hai bên. Đối chiếu với trường hợp của bạn, nếu một trong hai bạn đã đăng ký tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thì cả hai có thể đăng ký kết hôn tại cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền tại Thành phố Hồ Chí Minh.

error: Content is protected !!