“Em và bạn em là du học sinh Việt tại Úc, tui em dự định đăng ký kết hôn, nhưng trước mắt tụi em không có kế hoạch về Việt Nam mà muốn cưới bên này. Cho em xin hỏi là vậy em cần hồ sơ gì đăng ký kết hôn và những cơ quan nào của Úc hay Việt có thẩm quyền thực hiện việc đăng ký kết hôn? “

Hỏi: Em và bạn em là du học sinh Việt tại Úc, tui em dự định đăng ký kết hôn, nhưng trước mắt tụi em không có kế hoạch về Việt Nam mà muốn cưới bên này. Cho em xin hỏi là vậy em cần hồ sơ gì đăng ký kết hôn và những cơ quan nào của Úc hay Việt có thẩm quyền thực hiện việc đăng ký kết hôn?

Đáp: Theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 02a/2015/TT-BTP ngày 23/2/2015 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài thì việc kết hôn giữa công dân Việt Nam đang công tác, học tập, lao động, du lịch có thời hạn ở nước ngoài với nhau sẽ không áp dụng các quy định về quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài. Nghĩa là nếu hai bạn muốn đăng ký kết hôn thì trình tự, thủ tục được áp dụng thủ tục đăng ký kết hôn trong nước. Cụ thể:
1. Về hồ sơ đăng ký kết hôn:
a) Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 158/NĐ-CP thì:
– Trong trường hợp một người cư trú tại xã, phường, thị trấn này, nhưng đăng ký kết hôn tại xã, phường, thị trấn khác, thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú về tình trạng hôn nhân của người đó;
– Đối với người đang trong thời hạn công tác, học tập, lao động ở nước ngoài về nước đăng ký kết hôn, thì phải có xác nhận của Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam tại nước sở tại về tình trạng hôn nhân của người đó.
Việc xác nhận tình trạng hôn nhân nói trên có thể xác nhận trực tiếp vào Tờ khai đăng ký kết hôn hoặc bằng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
b) Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác.
2. Về cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn, theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của bên nam hoặc bên nữ thực hiện việc đăng ký kết hôn.
Trong trường hợp cả hai bên nam, nữ là công dân Việt Nam đang trong thời hạn công tác, học tập lao động ở nước ngoài về nước đăng ký kết hôn, đã cắt hộ khẩu thường trú ở trong nước, thì việc đăng ký kết hôn được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú trước khi xuất cảnh của một trong hai bên nam, nữ.

error: Content is protected !!