“Em tôi trước kỳ thi đại học đã đi khám và đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Sau đó em tôi nhận được giấy báo trúng tuyển cao đẳng và đã nộp cho ban quản lý nghĩa vụ quân sự xã. Xin hỏi em tôi có được hoãn đi nghĩa vụ quân sự để đi học không? “

Hỏi: Em tôi trước kỳ thi đại học đã đi khám và đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Sau đó em tôi nhận được giấy báo trúng tuyển cao đẳng và đã nộp cho ban quản lý nghĩa vụ quân sự xã. Xin hỏi em tôi có được hoãn đi nghĩa vụ quân sự để đi học không?

Đáp: Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 29 Luật Nghĩa vụ quân sự được sửa đổi bổ sung năm 2005 quy định:
1. Những công dân sau đây được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình:
a) Chưa đủ sức khoẻ phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khoẻ;
b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi người khác trong gia đình không còn sức lao động hoặc chưa đến tuổi lao động;
c) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ;
d) Giáo viên, nhân viên y tế, thanh niên xung phong đang làm việc ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn; cán bộ, công chức, viên chức được điều động đến làm việc ở những vùng này;
đ) Đang nghiên cứu công trình khoa học cấp Nhà nước được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ hoặc người có chức vụ tương đương chứng nhận;
e) Đang học ở các trường phổ thông, trường dạy nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học do Chính phủ quy định;
g) Đi xây dựng vùng kinh tế mới trong ba năm đầu.
Hằng năm, những công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại khoản này phải được kiểm tra, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.
Theo quy định nêu trên nếu em bạn trúng tuyển vào cao đẳng thuộc trường hợp được hoãn gọi nhập ngũ để nhập học.

error: Content is protected !!