“Em sinh năm 1991, bạn gái sinh năm 1994. Về quan hệ gia đình, bên nội 2 nhà không có quan hệ họ hàng gì với nhau. Về bên ngoại, bố của mẹ em, tức ông ngoại em và bố của ông ngoại bạn gái, tức cụ ngoại bạn gái là 2 anh em ruột. Như vậy, bạn gái em là đời thứ 5, còn em là đời thứ 4 bên nhà ngoại. Vậy theo pháp luật Việt Nam, em và bạn gái có thể kết hôn được không? “

Hỏi: Em sinh năm 1991, bạn gái sinh năm 1994. Về quan hệ gia đình, bên nội 2 nhà không có quan hệ họ hàng gì với nhau. Về bên ngoại, bố của mẹ em, tức ông ngoại em và bố của ông ngoại bạn gái, tức cụ ngoại bạn gái là 2 anh em ruột. Như vậy, bạn gái em là đời thứ 5, còn em là đời thứ 4 bên nhà ngoại. Vậy theo pháp luật Việt Nam, em và bạn gái có thể kết hôn được không?

Đáp: Về điều kiện kết hôn, khoản 1 Điều 8 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định như sau:
“1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:
a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;
b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;
c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;
d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này”.
Các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 gồm:
“a) Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;
b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;
c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;
d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng”
Như vậy, việc kết hôn giữa những người có họ trong phạm vi ba đời là vi phạm điều cấm của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Theo khoản 18 Điều 3 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì những người có họ trong phạm vi ba đời là những người cùng một gốc sinh ra gồm cha mẹ là đời thứ nhất; anh, chị, em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha là đời thứ hai; anh, chị, em con chú, con bác, con cô, con cậu, con dì là đời thứ ba. Đối với trường hợp của bạn, những người có họ trong phạm vi từ đời bố mẹ của ông ngoại bạn đến đời bạn gái bạn được xác định như sau:
– Bố mẹ của ông ngoại bạn (cũng là bố mẹ của cụ ngoại bạn gái bạn) là đời thứ nhất.
– Ông ngoại bạn và cụ ngoại bạn gái bạn là đời thứ hai.
– Mẹ bạn và ông ngoại bạn gái bạn là đời thứ ba.
– Bạn và mẹ bạn gái bạn là đời thứ tư.
– Bạn gái bạn là đời thứ năm.
Đối chiếu với các quy định trên, bạn và bạn gái bạn không thuộc trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 5 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Nếu 02 bạn đáp ứng đủ các điều kiện còn lại như: do nam và nữ tự nguyện quyết định; không bị mất năng lực hành vi dân sự và không thuộc một trong các trường hợp: (1) kết hôn giả tạo; (2) cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn; (3) người đang có vợ, có chồng mà kết hôn với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ thì hoàn toàn có thể kết hôn với nhau.

error: Content is protected !!