“Em năm nay 21 tuổi. Bố mẹ em đang trong thời gian chờ tòa xử ly hôn. Bố em là người nghiện hút, không có công ăn việc làm. Hiện nay, em đang thuê nhà ở riêng và tiền thuê hoàn toàn là do em đi làm và tự trả. Nhưng bố em suốt ngày sang nhà em để ở, vì bố cho rằng em là con của bố nên bố được quyền sang ở cùng. Em muốn hỏi, về mặt pháp lý thì em có nghĩa vụ phải cho bố em vào nhà và nuôi bố không? “

Hỏi: Em năm nay 21 tuổi. Bố mẹ em đang trong thời gian chờ tòa xử ly hôn. Bố em là người nghiện hút, không có công ăn việc làm. Hiện nay, em đang thuê nhà ở riêng và tiền thuê hoàn toàn là do em đi làm và tự trả. Nhưng bố em suốt ngày sang nhà em để ở, vì bố cho rằng em là con của bố nên bố được quyền sang ở cùng. Em muốn hỏi, về mặt pháp lý thì em có nghĩa vụ phải cho bố em vào nhà và nuôi bố không?

Đáp: Điều 70 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về quyền và nghĩa vụ của con như sau:
“1. Được cha mẹ thương yêu, tôn trọng, thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp về nhân thân và tài sản theo quy định của pháp luật; được học tập và giáo dục; được phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ và đạo đức.
2. Có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ, giữ gìn danh dự, truyền thống tốt đẹp của gia đình.
3. Con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình thì có quyền sống chung với cha mẹ, được cha mẹ trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc.
Con chưa thành niên tham gia công việc gia đình phù hợp với lứa tuổi và không trái với quy định của pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
4. Con đã thành niên có quyền tự do lựa chọn nghề nghiệp, nơi cư trú, học tập, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội theo nguyện vọng và khả năng của mình. Khi sống cùng với cha mẹ, con có nghĩa vụ tham gia công việc gia đình, lao động, sản xuất, tạo thu nhập nhằm bảo đảm đời sống chung của gia đình; đóng góp thu nhập vào việc đáp ứng nhu cầu của gia đình phù hợp với khả năng của mình.
5. Được hưởng quyền về tài sản tương xứng với công sức đóng góp vào tài sản của gia đình”.
Khoản 2 Điều 71 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: “Con có nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, đặc biệt khi cha mẹ mất năng lực hành vi dân sự, ốm đau, già yếu, khuyết tật; trường hợp gia đình có nhiều con thì các con phải cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ”.
Khoản 3 Điều 75 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: “Con đã thành niên có nghĩa vụ đóng góp thu nhập vào việc đáp ứng nhu cầu của gia đình theo quy định tại khoản 4 Điều 70 của Luật này”.
Như vậy, đối chiếu với các quy định pháp luật trên, bạn có nghĩa vụ yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo, chăm sóc và nuôi dưỡng bố bạn.

error: Content is protected !!