“Em mới ra trường và đang thực tập tại một công ty theo Hợp đồng thực tập, thời hạn 6 tháng. Hiện tại em mới thực tập được 3 tháng, vì lý do cá nhân em muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng. Em có thể chấm dứt được không? Việc chấm dứt có vi phạm pháp luật lao động không? Cảm ơn Luật sư. Em mới ra trường và tập sự trong 6 tháng. Vì lý do cá nhân em muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng có vi phạm pháp luật và có phải bồi thường không ạ? Sau khi em nộp đơn xin nghỉ việc thì trong bao lâu là giải quyết xong ạ?”

Hỏi: Em mới ra trường và đang thực tập tại một công ty theo Hợp đồng thực tập, thời hạn 6 tháng. Hiện tại em mới thực tập được 3 tháng, vì lý do cá nhân em muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng. Em có thể chấm dứt được không? Việc chấm dứt có vi phạm pháp luật lao động không? Cảm ơn Luật sư.
Em mới ra trường và tập sự trong 6 tháng. Vì lý do cá nhân em muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng có vi phạm pháp luật và có phải bồi thường không ạ? Sau khi em nộp đơn xin nghỉ việc thì trong bao lâu là giải quyết xong ạ?

Đáp: 1. Hợp đồng thực tập có là hợp đồng lao động?
Trước hết cần làm rõ Hợp đồng thực tập của bạn có là Hợp đồng lao động hay không. Theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Bộ luật Lao động 2019:

“Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.
Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.”

Như vậy, để Luật sư đưa ra nội dung tư vấn phù hợp, bạn hãy xác định Hợp đồng thực tập của mình có các nội dung thể hiện về: i) Việc làm có trả công, tiền lương; ii) Sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên (công ty bạn đang thực tập). Nếu có hai nội dung trên thì Hợp đồng thực tập của bạn được coi là Hợp đồng lao động. Quan hệ giữa bạn và công ty thuộc phạm vi điều chỉnh của Bộ luật Lao động.

2. Quy định về quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ của người lao động
Xét trường hợp bạn đang thực hiện Hợp đồng lao động thời hạn 6 tháng, muốn nghỉ việc trước hạn vì lý do cá nhân, đối chiếu với Điều 35 Bộ luật Lao động 2019, Điều 7 Nghị định 145/2020/NĐ-CP thì:
– Bạn có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho Công ty ít nhất 03 ngày làm việc, hoặc:
– Bạn có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động nhưng phải báo trước ít nhất bằng một phần tư thời hạn của hợp đồng lao động (khoảng 45 ngày) nếu bạn đang làm công việc, ngành, nghề đặc thù , bao gồm:
+ Thành viên tổ lái tàu bay; nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay, nhân viên sửa chữa chuyên ngành hàng không; nhân viên điều độ, khai thác bay;
+ Người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;
+ Thuyền viên thuộc thuyền bộ làm việc trên tàu Việt Nam đang hoạt động ở nước ngoài; thuyền viên được doanh nghiệp Việt Nam cho thuê lại làm việc trên tàu biển nước ngoài;
+ Trường hợp khác do pháp luật quy định.

error: Content is protected !!